image
Öğr.Gör.Dr. Fatih SARI


Selçuk Üniversitesi Çumra M.Y.O Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü

Yayınlar

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1- Sarı.F., Erdi.A., Kırtıloğlu.O., (2011) İnternet Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamalarında GeoServer, ArcGISServer, Google Maps API ve OpenLayers Entegrasyonu , Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2011/2 13.Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Özel Sayı

2- Durduran.S., Sarı.F., Erdi.A., Alkaya.C., (2011) Trafik Kazalarının Analizi İçin Web Tabanlı CBS:Konya Örneği , Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2011/106-3 Özel Sayısı

3- Durduran.S., Sarı.F., (2011) Konya İlinde Meydana Gelen Bisiklet Kazalarının Karar Destek Sistemleri Yardımıyla WEB Tabanlı Mekansal Analizi Selcuk Universitesi Muhendislik Mimarlik Fakultesi Dergisi, 2011/26-1,23-32


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Sözlü Bildiriler

1- Sarı.F., (2013) Dynamic Meteorological Mapping Structure with OGC Web Services via WebGIS, 1st European Conference of Geodesy & Geomatics Engineering (GENG '13), 08-10 October, Antalya, Turkey.

2- Sarı.F.,Erdi.A., (2013) GeoPortals for Providing Interoperability Infrastructure. 1st European Conference of Geodesy & Geomatics Engineering (GENG '13), 08-10 October, Antalya, Turkey.

3- Erdi.A., Sarı.F., (2012) A Web Based Geographical Information System Design For Monitoring Urban Growth, Case Study Bosna-Hersek District in Konya , FIG Working Week 2012, 6-10 May, Rome,Italy

4- Sarı.F., Erdi.A., (2012) A Network Analyst Design For Providing The Shortest Intervention Time Of The Emergency Vehicles As Like Ambulance And Fire Fighting To The Emergency Events, A Case Study Konya , FIG Working Week 2012, 6-10 May, Rome,Italy

5- Karabörk.H., Sarı.F., (2011) Generation of 3D City Models From Terrestial Laser Scanning and Aerial Photography: A Case Study , IXXIIIrd International CIPA Symposium Prague, Czech Republic, September 12 - 16.

6- Sarı.F., Karabörk.H., (2011) 3D GIS Application by Implementing 3D City Model With Google Earth and Google MAP Integration , IXXIIIrd International CIPA Symposium Prague, Czech Republic, September 12 - 16.

7- Sarı.F., Erdi.A., (2010) Ground Control Points Information System And Web Supported Gis Application; Case Study Konya , International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO – SGEM, Albena Resort, Bulgaria

8- Erdi.A., Sarı.F., (2010) A Review About Substructure System, Management And Applications Of The Information And Re-Construction Studies About Information System Of Urban Areas In The Wholeness Of Urban In Turkey, International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO – SGEM, Albena Resort, Bulgaria

9- Ceylan.A.,Kırtıloğlu.O., Sarı.F., Ekizoğlu.İ.,(2010) An Analysis Of Bathymetrıc Changes Of Sille (Konya) Dam Lake Between 1984 And 2008 , International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO – SGEM, Albena Resort, Bulgaria

10- Gundogdu.İ.B., Sarı.F., Esen.Ö.,(2008) A New Approach for Geographical Information System-Supported Mapping of Traffic Accident Data , FIG Working Week, Stockholm, Sweden

11- Esen.Ö.,Gundogdu.İ.B., Sarı.F., (2008) The Use of Geographical Information Systems in Historic and Cultural Places Case Study: Town of Side , FIG Working Week, Stockholm, Sweden

12- Esen.Ö.,Gundogdu.İ.B., Sarı.F., (2008) The Establishment of a Tourism Information System by Theory of Constraint (TOC) , FIG Working Week, Stockholm, Sweden


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Sözlü Bildiriler

1- Durduran.S., Sarı.F., Gelibolu.R.,(2009) Bankacılık Hizmetlerinde Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları:Konya Örneği, , Türkiye 14. ESRI Kullanıcıları Grubu Toplantısı, ESRI Turkiye/İşlem GIS Eğitim ve Toplantı Merkezi, Ankara.

2- Durduran.S., Eren.Y., Kansun.G., Sarı.F., (2010) Geçmişten Günümüze Konya Depremlerinin Coğrafi Bİlgi Sistemi ile İrdelenmesi , III.Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL),

3- Sarı.F., Erdi,A., Kırtıloglu.O., (2011) İnternet Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamarında GeoServer-ArcGISServer ve Google MAP API Entegrasyonu, 13.Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara

4- Durduran.S., Sarı.F., Erdi,A., Alkaya.C., (2011) WEB Tabanlı CBS Kullanılarak Trafik Kazalarının Analizi: KONYA Örneği, TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi Antalya

5- Sarı.F., Erdi.A., Ilgaz.A., Güntel.A., (2012) En Uygun Acil Durum Müdahale İstasyon Yerlerinin Belirlenmesi ve En Kısa Süre Tayini İçin Ağ Tasarımı , UZAL CBS 2012, Zonguldak

6- Erdi.A., Sarı.F., Güntel.A., (2012) Kentsel Risk Bölgelerinin Belirlenmesi Amaçlı Web Tabanlı Veri Giriş Arayüzü ve Adresleme Çalışmaları UZAL CBS 2012, Zonguldak

7- Sarı.F.,Kılıç,F., Şeker.D.Z.,Erdi, A., (2013) Mekansal Verilere Erişim Ve Analiz Amaçlı Açık Geoportal Sistemi Tasarımı, TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 11- 13 Kasım , Ankara.

8- Sarı.F., (2013) Türkiye’de Cbs Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme, TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 11- 13 Kasım , Ankara.

9- Erdi.A., Sarı.F., (2013) Açık Kaynak Kodlu Adres Arama Motoru Tasarımı Ve Yeni Bir Adres Bulma Yaklaşımı, TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 11- 13 Kasım , Ankara.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Poster Bildiriler

1- Erdi.A., Sarı.F., (2009) İki Boyutlu Koordinat Dönüşümlerinin Yapay Sinir Ağları İle Hesaplanması, 4. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Trabzon

2- Erdi.A., Sarı.F., (2009) Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Konumsal Veri Standardı ve Koordinat Birliğini Sağlayabilmek İçin Poligon ve Nirengi Veritabanı Oluşturulması; Konya Örneği; TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, İzmir

3- Sarı.F., Erdi.A.,Kırtıloglu.O., (2011) Kampüs Bilgi Sistemi Oluşturma Çalışmaları ve Panoramik Görüntüler,Konya Selçuk Üniversitesi Örneği, 13.Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara

4- Kırtıloğlu.O.S.,Sarı.F., (2011) ArcGIS Programında Kullanılan Harita Projeksiyonlarının İncelenmesi ve Uygun Projeksiyon Seçim Aracı Oluşturulması, 13.Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara

5- Erdi.A., Sarı.F., Konuk,S., Güntel.A., (2011) Mekansal Veri Katalogları Ve Konya İli İçin Mekansal Veri Portalının Oluşturulması, TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi Antalya

6- Sarı.F., (2013) Geoportal Sistemlerinde Grid Ve Cloud Computing Teknolojilerinin Kullanılabilirliğinin Araştırılması, TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 11- 13 Kasım , Ankara.