image
Öğr.Gör.Dr. Fatih SARI


Selçuk Üniversitesi Çumra M.Y.O Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü

CV

Eğitim Bilgileri

Lisans: 2003-2007 Selçuk Üniversitesi

Yüksek Lisans (2007-2010): CBS Amaçlı Yer Kontrol Noktaları Bilgi Sistemi Oluşturma ve Konya Kent Bütününde Bir Uygulama, Selçuk Üniversitesi

Doktora: (2010-2014): MEKANSAL VERİLERE WEB TABANLI ERİŞİM VE ANALİZ AMAÇLI “AÇIK GEOPORTAL SİSTEMİ” OLUŞTURULMASI, Selçuk Üniversitesi


Mesleki Deneyim

Özel Sektörde Harita Mühendisi 2007-2008

Arş.Gör 2008-2014 Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü


Öğr.Gör.Dr 2014- Selçuk Üniversitesi Çumra M.Y.O Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü


Üyelikler

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası


Çalışma Grupları

TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 2013 Yürütme Kurulu Üyeliği


Projeler

SELÇUKSEM CBS & Web Tabanlı CBS Uygulamaları Kursu (Eğitmen)


TMMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Konya Şubesi Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Destekli Görüntü İşleme Tekniklerini Uygulayabilen Teknik Elemanların Yetiştirilmesi Eğitim Projesi (Eğitmen)


Çalışma Alanları

Coğrafi Bilgi Sistemleri

İnternet Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemleri

GeoPortal Oluşturma


Programlama Dilleri

Javascript, Html, Php, Python, Visual Basic


Yazılımlar

ArcGIS, MapINFO, QGIS, GRASS, NetCAD GIS

ArcGISServer, GeoServer, UDIG

NetCAD, AutoCAD, Eghas

PhotoModeler, Sketch Up


Katıldığı Sempozyumlar/Etkinlikler

1- 4. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi,Trabzon 2009

2- Türkiye 14. ESRI Kullanıcıları Grubu Toplantısı, ESRI Turkiye İşlem GIS Eğitim ve Toplantı Merkezi, Ankara, 2009

3- III.Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL),Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, GEBZE, 2009

4- 12.Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, ODTÜ Kongre Merkezi, Ankara, 2009

5- Genç Haritacılar Günleri, Selçuk Üniversitesi, Konya, 2009

6- Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu, Deformasyon Analizi Çalıştayı, Selçuk Üniversitesi, Konya, 2009

7- International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO – SGEM, Albena Resort, Bulgaria, 2010

8- INTERGEO EAST, JeoInformasyon,Toprak Yönetimi, İnşaat Endüstrisi ve Çevre Konulu Konferans ve Fuar, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul, 2010

9- Genç Haritacılar Günleri, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi, Kocaeli, 2011

10- 13.Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Shreton Hotel Ankara, 2011

11- IXXIIIrd International CIPA Symposium, Prague, Czech Republic, September 12 - 16, 2011

12- TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Antalya, 31 Ekim - 4 Kasım, 2011

13- FIG Working Week 2012, Roma,Italy, 06-10 Mayıs, 2012

14- UZAL CBS 2012, Zongulak BEÜ, 16-19 Ekim, 2012

15- CBS 2013, Ankara, ODTÜ 11-13 Kasım, 2013

Çalışmalar
image
Ekim, 2010

Selçuk Üniversitesini Sanal Ortamda Gezebilirsiniz...

image
Eylül, 2011

Harita Mühendisliği ile İlgili Herşeyi Bulabileceğiniz Forum Sitesi

image
Eylül, 2011

Google Earth API ile 3 Boyutlu Kampüs

image
Haziran, 2010

Her İki API Hizmetinin Çalışması.

image
Ekim, 2011

Google Map API ile Konya Kent Merkezi Rehberi Uygulaması

image
Ekim, 2012

GeoPortal Uygulaması